Status prawny KPP Brzeg - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

 
Status prawny KPP w Brzegu  
 
  
Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nazwa "Policja" przysługuje wyłącznie tej formacji.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Policji jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7 poz. 58 z późn. zm.).

 
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat wykonawczy Komendanta Powiatowa Policji w Brzegu.
 
Siedziba KPP znajduje się w Brzegu przy ul. Robotniczej 10.
 
Komendant Powiatowa Policji w Brzegu wykonuje na obszarze powiatu brzeskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych.
 
Komendant podlega nadzorowi:
- Komendanta Głównego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów i centralnego organu administracji rządowej,
- Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 
 
Komendant podlega zwierzchnictwu Starosty Brzeskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb inspekcji, staży pożarnych, z wyjątkiem spraw dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, z zakresu postępowań w sprawach o wykroczenia i postępowań   administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Metryczka

Data publikacji : 23.12.2008
Data modyfikacji : 15.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Kaszuba
do góry