zasady naboru - Praca w korpusie służby cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w korpusie służby cywilnej

Strona znajduje się w archiwum.

zasady naboru

Zasady naboru

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014, poz.1111 - tekst jednolity z późn. zm.).

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Komendant Powiatowy Policji w Brzegu ogłasza zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

- umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Brzegu (www.bip.brzeg.kpp.policja.gov.pl)

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.pl)

- na stronie internetowej KPP w Brzegu (www.brzeg.policja.gov.pl)

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

Wszystkich chętnych do podjęcia pracy zapraszamy do zapoznawania się z ogłoszeniami o wolnych stanowiskach pracy, publikowanymi na stronie internetowej

Oferty aktualizowane są na bieżąco. 

 

Pliki do pobrania

  • Data publikacji 11.09.2018 13:26
    (doc 13 KB)

Metryczka

Data publikacji : 12.03.2018
Data modyfikacji : 11.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Kaszuba

Nawigacja

do góry