Opłaty - Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Brzegu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Opłaty

Ustawa o dostępie do informacji publicznej pozwala na nakładanie opłat przy realizacji wniosków o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Niemniej jednak, opłata może być pobrana jedynie jeżeli informacja udostępniania jest na wniosek oraz jej przygotowanie zgodnie z wnioskiem wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Przy ocenie kosztów każdorazowo pod uwagę będą brane następujące czynniki:
- liczba pracowników zaangażowanych w przygotowanie danych,
- czas pracy poświęcony na przygotowanie danych,
- koszty materiałowe (np. papier, nośniki informatyczne),
- koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę

Metryczka

Data publikacji : 23.01.2012
Data modyfikacji : 25.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Kaszuba
do góry