Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej


Zgodnie ze wskazaną ustawą Komendant Powiatowy Policji w Brzegu może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ UDOSTĘPNIONEJ PRZEZ KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W BRZEGU

1.    zobowiązuje się do poinformowania o źródle pozyskania danych w postaci dopisku o treści: „Źródło:

       Komenda Powiatowa Policji w Brzegu”,

2.    zobowiązuje się do wskazania daty pozyskania danej informacji,

3.    zobowiązuje się do wskazania daty wytworzenia przez Komendę Powiatową Policji w Brzegu danej

       informacji, o ile została ona określona,

4.    zobowiązuje się, przy przetwarzaniu uzyskanej informacji, do zachowania jej pierwotnie pozyskanej

       od KPP w Brzegu formy, w celu ewentualnego dalszego udostępniania innym użytkownikom,

5.    zobowiązuje się do informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie

       wykorzystywanej.


Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej do ponownego wykorzystania na innych warunkach niż wskazane wyżej bądź z ich pominięciem wówczas należy złożyć stosowny wniosek.

Ponowne wykorzystanie wszelkich informacji publicznych następuje na własną odpowiedzialność wnioskodawcy. Komenda Powiatowa Policji w Brzegu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną szkodę wynikającą z ponownego wykorzystania informacji publicznej przez wnioskodawcę lub innych użytkowników. Komenda Powiatowa Policji w Brzegu zastrzega, że niektóre z ponownie wykorzystywanych informacji publicznych przetworzonych przez osoby trzecie mogą być nieaktualne lub zawierać błędy.

Metryczka

Data publikacji : 23.01.2012
Data modyfikacji : 25.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Kaszuba
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Kaszuba
do góry